Da li neko može da zna za koga sam glasao/la?

Ne! Ustav Republike Srbije i zakon propisuju da je glasanje tajno.

Iz tog razloga se glasanje na biračkom mestu obavlja iza paravana koji treba da obezbedi da niko ne može da vidi kako ste glasali, odnosno da li ste i koga zaokružili na glasačkom listiću. 

To dalje znači da nikome ne morate da odgovorite da li ste i za koga glasali i zašto jeste ili niste glasali, bez obzira na činjenicu da li vas je to pitao član biračkog odbora, posmatrač, novinar ili neki drugi birač.