Da li neko može da glasa u moje ime?

Ne, to je zabranjeno!

Prema Ustavu Republike Srbije i zakonima glasanje je lično i jedini izuzetak predstavlja glasanje uz pomoć pomagača. Taj izuzetak odnosi se na birače koji nisu u mogućnosti da na biračkom mestu lično glasaju (slepa, invalidna ili nepismena lica) i koji mogu sa sobom da na biračko mesto povedu lice koje će umesto njih, na način na koji mu oni odrede, ispuniti glasački listić, odnosno obaviti glasanje.