Da li nekako mogu da pratim sednice RIK-a?

Da, rad Republičke izborne komisije je javan.

RIK na zvaničnom sajtu prenosi svoje sednice i konferencije za medije, objavljuje zapisnike sa svojih sednica, obezbeđuje audio i video signal za prenos sednica putem sredstava javnog informisanja. Osim toga, rad RIK-a mogu da prate i zainteresovane domaće, strane i međunarodne organizacije i udruženja (posmatrači).