Kako se istog dana održavaju predsednički, parlamentarni, a negde i lokalni izbori, da li moram da glasam na svim izbornim nivoima ili mogu da, na primer, glasam na parlamentarnim i lokalnim, a na predsedničkima ne?

Iako se na istom biračkom mestu glasa na više izbornih nivoa, odnosno na predsedničkim, parlamentarnim, a negde i lokalnim izborima, birač nije dužan da glasa na svim izborima koji se održavaju.

Potrebno je da članove biračkog odbora obavesti o tome na kojim izborima želi da glasa, a na kojima ne.