Da li mogu da se žalim na imenovanje članova RIK-a?

Da. Svaki birač može da podnese žalbu protiv odluke o imenovanju člana i zamenika člana u stalnom sastavu RIK-a. Žalba se podnosi Upravnom sudu, preko Narodne skupštine, i to u roku od sedam dana od dana objavljivanja odluke o imenovanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Osim birača, žalbu može podneti i svaki podnosilac proglašene izborne liste koja je osvojila mandate u postojećem sazivu Narodne skupštine.

Kada je reč o proširenom sastavu, prigovor protiv rešenja o imenovanju člana i zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu može podneti svaki podnosilac proglašene izborne liste, registrovana politička stranka i birač. Prigovor se podnosi Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 48 sati od objavljivanja rešenja o imenovanju na zvaničnom sajtu RIK-a.