Da li mogu da glasam ako imam dvojno državljanstvo?

Da. Ukoliko pored državljanstva Republike Srbije imate i državljanstvo neke druge zemlje, možete da izađete na glasanje.

Na parlamentarnim i predsedničkim izborima može da glasa svaki punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti.

Međutim, da bi birač mogao da glasa na lokalnim izborima, mora da ima i prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo.