CRTA posmatračka misija posmatra izborni dan u Lučanima

CRTA posmatračka misija posmatraće izborni dan u Lučanima u nedelju 16. decembra. CRTA posmatrači biće raspoređeni na svih 43 biračkih mesta u Lučanima dok će mobilni timovi pratiti dešavanja van biračkih mesta.

Posmatrači će na biračkim mestima biti od početka priprema za otvaranje biračkih mesta, pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Pravo glasa na lokalnim izborima u Lučanima ima ukupno 16.483  građana, a na izborima učestvuje 8 izbornih lista.

Lokalni izbori se pored Lučana održavaju i u Kuli, Kladovu i Doljevcu.