Crta „na terenu“: Čaj ne leči, ali razgovor pomaže

Iako su politički pritisci, kako je istraživanje Crte pokazalo, deo svakodnevice za mnoge građane Srbije, o tom problemu se nedovoljno govori. Žrtve pritisaka najčešće ćute u strahu od posledica, a deo javnosti na partijske zloupotrebe, ucene i „usluge“ gleda kao na pojavu koja se podrazumeva u „političkoj borbi“. U nameri da kroz direktan kontakt s građanima nastavimo rad na suzbijanju kulture normalizovanja pritisaka, započeli smo seriju javnih razgovora u gradovima širom Srbije pod nazivom „Čaj protiv političkih pritisaka“. 

Osim informisanja o glavnim nalazima istraživanja, cilj naših „čajanki“ je i da ohrabrimo građane da govore o tabuiziranoj temi, ali i da naši istraživači  steknu uvid u preovlađujuće percepcije najčešćih vidova pritisaka i mehanizama kojima se oni sprovode. Takođe, građanima predočavamo zakonska sredstva koja su im na raspolaganju u slučaju izloženosti pritiscima iako je i istraživanje pokazalo nizak nivo poverenja građana u institucije sistema i mogućnost institucionalne zaštite od manipulacija političkih aktera. 

Neophodno je razbijati tišinu u kojoj se dešavaju politički pritisci. Kao građani, moramo znati kako da prepoznamo nezakonite aktivnosti partija u radnim kolektivima i drugim okruženjima i zajednički tražiti način da im se suprotstavimo. 

Krenuli smo iz Zaječara a razgovore nastavljamo:

  • Kragujevac, 17. mart, 18-20h,  Kafe Kuća 1900, Nikole Pašića 33
  • Požarevac, 23. mart, 18-20h, Radio Caffe, Sinđelićeva 24
  • Novi Pazar, 12. april, 19-21h, Hotel Vrbak – caffe, Kej 37. sandžačke divizije 2
  • Niš, 21. april, 18-20h, LaBEERint Pab, Balkanska 2a
  • Šabac, 27. april, 18-20h, Caffe B3RZA, Masarikova 2
  • Kruševac, 9. maj, 18-20h, Kruška Pab, Kosovska 42
  • Ćuprija, 13. maj, 18-20h, Vagon Bar Kafe, Bulevar Vojske bb
  • Subotica, 15. maj, 18-20h, Klein House Bar, Matije Korvina 2
  • Beograd, 7. jun, 18-20h, Kafe bar 16, Cetinjska 15a