Budžetsko zastupanje na delu

Projekat je približio civilno društvo lokalnim samoupravama i tako položio temelje za veće učešće javnosti u svim fazama procesa donošenja odluka. Projekat je unapredio sposobnost organizacija civilnog drušva u oblasti budžetskog zastupanja putem „online“ priručnika i pratećeg programa obuka, mentorskih konsultacija, podrške novinarskoj odgovornosti, pokrivajući troškove 10 lokalnih kampanja budžetskog zastupanja.

 

Donator: Civil Rights Defenders