Crta pozvala narodne poslanike da podnesu amandmane na predlog Zakona o elektronskim medijima za bolji nadzor medija tokom izbornih kampanja

CRTA logo

Narodnim poslanicama i poslanicima Crta je danas uputila poziv da, u okviru rasprave o predloženom Zakonu o elektronskim medijima koji će se sutra, 23. oktobra 2023. naći na sednici Narodne skupštine, podnesu amandmane koji se odnose na uvođenje obaveze REM-u da donese plan nadzora pružalaca medijskih usluga u vezi sa izbornom kampanjom, sa određenim rokovima za donošenje i kriterijumima za izbor uzorka pružalaca medijskih usluga koji je obuhvaćen planom. Amandmanima se predviđa da je, u toku trajanja izborne kampanje, REM dužan da redovno, a najmanje na svake dve nedelje, objavljuje pisane izveštaje o sprovedenom nadzoru u izveštajnom periodu, kao i da najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora objavi završni izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga elektronskih medija tokom izborne kampanje. 

Amandmanima se takođe predviđa uvođenje sudske kontrole odluka REM-a, kao i unošenje zakonskih odredbi kojima  bi se  ograničila prednost nosilaca javnih funkcija tokom izbora (funkcionerska kampanja), kao i u periodu koji im prethodi. 

Rešenja iz amandmana se oslanjanju na preporuke date u Zajedničkom mišljenju Venecijanske komisije i OEBS/ODIHR.*

*Joint Opinion of the Venice Commission and the OSCE/ODIHR on the constitutional and legal framework governing the functioning of democratic institutions in Serbia – Electoral law and electoral administration