Agencija utvrdila: Vesić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

funkcionerska kampanja funkcionerska kampanja

Gotovo godinu dana nakon što je Crta podnela prijavu protiv Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda i člana SNS-a, zbog funkcionerske kampanje, Agencija za sprečavanje korupcije donela je konačnu odluku kojom je utvrdila je da je Vesić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije i izrekla mu opomenu. 

U obaveštenju koje je Crta, kao podnosilac prijave dobila, navodi se da je Agencija utvrdila da je Vesić, kao zamenik gradonačelnika grada Beograda, postupio suprotno odredbama Zakona kojima se javnim funkcionerima zabranjuje da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka.

„Goran Vesić je vršenjem navedene javne funkcije, na svom fejsbuk profilu dana 27. 05. 2020. godine objavio reklamni spot koji je snimljen na novom Parkiralištu Belvil na Novom Beogradu, čija izgradnja je finansirana iz budžeta grada Beograda, u kom spotu imenovani pominje i Srpsku naprednu stranku, na koji način je iskoristio javni resurs i to parking prostor grada Beograda za promociju Srpske napredne stranke, čiji je član, pa mu je izrečena mera opomene, kojom je obavezan da se ubuduće u svemu pridržava Zakona“, stoji u odluci Agencije.

U prijavi koju je Crta podnela Agenciji navodi se da je Goran Vesić postupio suprotno zakonu na taj način što je u promotivnom video spotu, koji je objavljen na njegovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, u svojstvu zamenika gradonačelnika grada Beograda, izjavio sledeće: „Ne postoji bolji način da se pokaže koliko mi kao Srpska napredna stranka, i koliko mi kao gradska vlast činimo za građane Beograda, što pokazuju slike kako nešto izgleda pre a kako posle“, čime je navedenu javnu funkciju iskoristio za promociju političke stranke Srpska napredna stranka, čiji je član.

Vesić se na ovu odluku žalio, ali je Veće Agencije tu žalbu odbilo.

Odluka Agencije je važna jer pokazuje da funkcionerska kampanja, za koju u javnosti predstavnici vladajućih stranaka govore da ne postoji i da nije problem – ipak postoji i jeste problem. Ceo postupak je trajao gotovo godinu dana, što je i pored činjenice da je bilo i odlučivanja po žalbi zaista dug period. Ovom prilikom podsećam da je radi postizanja bolje transparentnosti rada Agencije za sprečavanje korupcije, potrebno objavljivati sve odluke na veb-sajtu Agencije, što sada nije slučaj, kada je reč o Odlukama koje se odnose na kršenje odredbi Zakona o sprečavanju korupcije. Zbog toga je potrebno uvesti jasnu zakonsku obavezu odnosno izmeniti Zakon o sprečavanju korupcije tako što bi se uvela obaveza da Agencija u postupku utvrđivanja povrede odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, kada odlučuje po prijavi koja se odnosi na povredu tog zakona u izbornoj kampanji, svoju odluku objavi na veb-sajtu Agencije u roku od 24 sata od donošenja odluke. Identična obaveza je već propisana odgovarajućim odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti”, kaže Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Crte.

Vesic prekrsio zakon (1)

Crtin istraživački tim je analizirao kako se Agencija odnosi prema različitim učesnicima izborne kampanje i u kojoj meri procesuira slučajeve kada dolazi do kršenja zakona.Više možete pročitati u studiji slučaja: Kako se privatizuje javni resurs?