NAŠE INICIJATIVE

#75 – IDENTIFIKOVATI PRAKTIČNE PROBLEME U AŽURIRANJU BIRAČKOG SPISKA

Neophodno je da MDULS u neposrednoj i intenzivnoj komunikaciji sa licima koja u jedinicama lokalne samouprave ažuriraju jedinstveni birački spisak prepozna probleme sa kojima se ova lica u praksi suočavaju te da na osnovu precizno identifikovanih problema sprovede delotvornu obuku koja će dovesti do ujednačavanja njihovog postupanja.