#67 – PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI ZAPISNIKE O RADU BIRAČKIH ODBORA

Uputstvom za sprovođenje izbora za narodne poslanike za izbore 2020. godine propisano je da zapisnike o radu biračkih odbora radno telo, po preuzimanju od BO, skenira i dostavlja RIK koja sve zapisnike objavljuje na svojoj veb prezentaciji. Međutim, u praksi, tokom izbora su se ovi zapisnici objavljivali u periodu od tri i više dana, odnosno nakon proteka rokova za izjavljivanje prigovora na izborne radnje odnosno nepravilnosti koje mogu biti osnov za ponavljanje izbora. S obzirom da u slučaju neurednih zapisnika odnosno zapisnika koji sadrže teške greške koje mogu predstavljati osnov za ponavljanje izbora, i samim tim inicirati podnošenje prigovora na uočene nedostatke, RIK bi trebalo da bude ograničena rokom kojim bi se svi zapisnici objavljivali blagovremeno, odnosno u što kraćem roku, odmah po primljenom skeniranom zapisniku od strane Radnog tela. S obzirom da je ova radnja propisana Uputstvom za sprovođenje izbora koje je podložno izmenama za svaki izborni ciklus, preporuka je da se dopune članovi 76. ili 77. ZoINP kojim bi se utvrdila obaveza RIK da skenirane zapisnike objavljuje na svojoj internet stranici odmah po prijemu od strane radnih tela za svako biračko mesto a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mesta. Objavljeni zapisnici bi trebalo da poseduju metapodatke, ili da na drugi način omoguće pretragu zapisnika na nivou biračkih mesta. Istovetna odredba treba da bude implementirana u Zakonu o lokalnim izborima koja bi važila za opštinske/gradske izborne komisije.