NAŠE INICIJATIVE

#58 – PREDVIDETI MOGUĆNOST PRIMENE POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI ZA DELA PROTIV IZBORNOG PRAVA U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU

Potrebno je olakšati istražnim organima pribavljanje dokaza za istražni postupak prilikom utvrđivanja krivičnih dela koja se odnose na izborna prava. To se, između ostalog, može učiniti i na taj način što bi krivična dela protiv izbornog prava bila unesena i u odredbe Zakona o krivičnom postupku, koje se odnose na primenu posebnih mera dokazivanja kako bi se nadležnim organima tj. policiji i tužilaštvu omogućio efikasniji i efektniji rad na utvrđivanju krivičnog dela i identifikovanju počinilaca.