#52 – OBAVEZATI USTAVNI SUD DA U ROKU OD 5 DANA DONESE ODLUKU O OBUSTAVLJANU PRIMENE AKTA U IZBORNIM SPOROVIMA

Odredba kojom bi se dopunio Zakon o Ustavnom sudu se odnosi na uvođenje obaveze da Ustavni sud u roku od 5 dana od dana podnošenja inicijative za ocenu ustavnosti ili zakonitosti opšteg akta, a koja se odnose na izbornu materiju, donese odluku o podnetoj inicijativi, donese odluku o obustavljanju primene akta u izbornim sporovima.