Za koga mogu da potpišem listu?

Svaki građanin može svojim potpisom da podrži izbornu listu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili izbornu listu grupe građana. 

Za podnošenje izborne liste na parlamentarnim izborima potrebno je najmanje 10.000 pismenih izjava birača da podržavaju izbornu listu na obrascu koji propisuje Republička izborna komisija. Izjave moraju da budu overene pre isteka roka za podnošenje izborne liste i sadrže ime, prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta za svakog birača.

Za podnošenje izborne liste nacionalne manjine potrebno je najmanje 5.000 overenih izjava birača da podržavaju tu izbornu listu. 

Za podnošenje izborne liste na pokrajinskim izborima u Vojvodini, potrebno je prikupiti potpise podrške najmanje 6.000 birača.

Za podnošenje izborne liste na lokalnim izborima, broj potpisa zavisi od broja upisanih birača na dan raspisivanja izbora u datoj jedinici lokalne samouprave.

  • 200 potpisa – najviše 20.000 upisanih birača;
  • 300 potpisa – najviše 30.000 upisanih birača;
  • 500 potpisa – najviše 50.000 upisanih birača;
  • 600 potpisa – najviše 70.000 upisanih birača;
  • 800 potpisa – najviše 100.000 upisanih birača;
  • 1.000 potpisa – najviše 500.000 upisanih birača;
  • 3.000 potpisa – više od 500.000 upisanih birača.