Ko može predložiti kandidata za predsednika republike?

Kandidata za predsednika Republike mogu da predlože političke stranke – samostalno, ukoliko su upisane u Registar političkih stranaka, ili u koaliciji, kao i grupe građana. Predlog kandidata za predsednika Republike ne može podneti koalicija između političke stranke i grupe građana.

Rok za podnošenje predloga kandidata odnosi se na period od raspisivanja izbora do 20 dana pre dana glasanja.