Veća zainteresovanost za politiku

Veliki broj građana Srbije (70 procenata) veruje da političari njima treba da odgovaraju i da njima polažu račun, pokazali su nalazi trećeg istraživanja “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015” koje je predstavljeno povodom Međunarodnog dana demokratije. Rezultati pokazuju blagi porast zainteresovanosti građana za politiku u odnosu na prethodne godine kada je nezainteresovanost stalno rasla.