Crta pruža podršku drugim OCD

U cilju podrške široj borbi za demokratiju i inicijativama usmerenim na odbranu javnog interesa, CRTA je pokrenula program razvoja kapaciteta, veština, kao i resursa organizacija civilnog društva, u oblastima demokratske kulture, vladavine prava, borbe protiv korupcije, medijskih sloboda, unapređenja odgovornosti i transparentnosti vlasti.