Izbori već godinama unazad predstavljaju jedini vid učešća u demokratskim procesima za koji se opredeljuje i koji praktikuje većina građana Srbije1, dok se vlast “istinski” trudi da im tu mogućnost što češće priredi. Tako su izbori u proteklih pet godina postali skoro svakodnevna pojava. Na birališta se, na republičkom i na lokalnom nivou, izlazilo čak pet puta.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je u okviru svog medijskog monitoringa utvrdila da je u periodu od 15. do 28. februara, pre zvaničnog početka predizborne kampanje, predsednik Vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić prikazan kao dominantna ličnost na skoro trećini (32.3 odsto) ukupnog broja naslovnih strana analiziranih štampanih medija. Analiza je obuhvatila naslovne strane osam dnevnih novina (Blic, Večernje novosti, Politika, Alo, Danas, Kurir, Informer i Srpski telegraf) i četiri nedeljnika (NIN, Vreme, Nedeljnik i Ekspres).

Od ukupno 102 analizirane naslovne strane, Aleksandar Vučić je u pozitivnom ili neutralnom kontekstu prikazan na njih 30, dok je na samo tri naslovne strane prikazan u negativnom kontekstu.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je u istom periodu bio dominantna ličnost na ukupno 20 naslovnih strana, od čega je na polovini predstavljen u negativnom kontekstu. Na šest je prikazan u neutralnom, a na četiri u pozitivnom kontekstu. U odnosu na ukupni broj posmatranih naslovnih strana, on je bio dominantna ličnost na približno 20 odsto naslovnica.

Saša Janković je u pozitivnom i neutralnom kontekstu prikazan na po dve, dok je na tri puta više naslovnih strana prikazan u negativnom kontekstu, što znači da je kao dominantna ličnost predstavljen na ukupno deset naslovnih strana (10 odsto naslovnica).

Ostali političari bili su znatno manje zastupljeni na naslovnim stranama: Vuk Jeremić na četiri naslovne strane (tri negativne i jedna pozitivna), Vojislav Šešelj na tri (dve neutralne i jedna pozitivna), a na po jednoj Boško Obradović (jedna neutralna), Ivica Dačić (jedna pozitivna) i Sulejman Ugljanin (jedna negativna).

Na 27 naslovnih strana domaći političari nisu se pojavili u dominantnoj ulozi.

Slična je situacija i kada se analiziraju ličnosti koje su na naslovnim stranama predstavljane u drugom planu – odnosno one koje zauzimaju manje mesta od dominantne ličnosti: Aleksandar Vučić pojavljuje se na 20 naslovnih strana (od čega u negativnom kontekstu tri puta), Tomislav Nikollić 17 puta (11 puta u negativnom kontekstu), Saša Janković i Vuk Jeremić po osam puta, Ivica Dačić četiri puta, Nikola Selaković i Vojislav Šešelj po tri puta, a niz drugih političara po jednom.

Nalaze medijskog monitoring naslovnih strana štampanih medija CRTA posmatračka misija “Građani na straži” objavljivaće jednom nedeljno do završetka izborne kampanje, imajući u vidu da mediji imaju značajnu ulogu u predizbornoj kampanji i da je veoma važno da svi kandidati imaju jednak pristup medijima kako bi građani bili informisani o različitim političkim opcijama.

Medija monitoring je samo jedan od aspekata izbornog procesa koji CRTA posmatračka misija “Građani na straži” prati. Pored medijskog aspekta, dugoročno praćenja kvaliteta izbornog procesa obuhvata i  praćanje kampanje na terenu, rad izborne administracije kao i korišćenje javnih sredstava u svrhu kampanje.

Preuzmite infografik

Prvi izveštaj dugoročnih posmatrača za period 24. mart – 3. april

Političke stranke su umereno aktivne u dosadašnjoj predizbornoj kampanji. Po prisutnosti i intenzitetu do sada dominira Srpska napredna stranka, dok je daleko iza nje prva sledeća Demokratska stranka, pa zatim ostali učesnici izbora. U izbornoj kampanji osetno nedostaju konkretne politike, jasne političke poruke i javno dostupni predizborni programi pokazuju nalazi posmatračke misije “Građani na straži” koju sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA. Ukupno 34 dugoročna posmatrača prikupljali su informacije o kvalitetu celokupnog izbornog procesa u periodu od 24. marta do 3. aprila 2016. godine u svim okruzima u Srbiji.

Ono što se moglo čuti i videti na terenu su uglavnom liderske kampanje, sa jako malo prostora za debatu i dijalog. U javnim nastupima političkih lidera, dominirale su ekonomske teme i izgradnja infrastrukture (SNS), socijalne teme, briga za stare, radnike i penzionere (SPS), transparentnost političkih stranaka, stručni kadrovi i “nova rešenja” (DS).

«Nakon izbora 2008. godine imamo stalno smanjenje broja birača koji glasaju. Osim značajnog porasta apstinencije na izborima, primećen je osetan porast nevažećih glasačkih listića, što zajedno sa porastom apstinencije u kontekstu manjka poverenja u institucije, ukazuje na porast nezadovoljnih i razočaranih aktivnih birača» izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Najprisutniji vid kampanje u ovom momentu širom Srbije je organizovanje štandova. Najmanje zastupljeni vidovi komunikacije su upravo oni koji iziskuju najviše finansijskih i ljudskih resursa: debate, kampanja od vrata do vrata, komunikacija putem SMS poruka i oglašavanja u medijima.

«Postoje široko rasprostranjeni navodi o kupovini glasova, pritiscima, fizičkom nasilju i zastrašivanju od strane različitih političkih partija, njihovih aktivista ili birača prema drugim biračima, političkim partijama. Naši posmatrači u ovom periodu nisu prikupili dovoljno dokaza da bismo sa sigurnošću mogli da tvrdimo da su ovi incidenti rasprostranjeni u meri u kojima se o njima govori i da time utiču na ishod izbora» izjavio je Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije «Građani na straži».

Posmatrači su zabeležili da su državni i lokalni funkcioneri učestvovali u kampanji u korist neke političke stranke ili bili uključeni u rad štabova političkih stranaka, predizborne događaje, distribuciju materijala kampanje tokom radnog vremena. Registrovani su i prigovori političkih partija o nejednakom pristupu medijima dok su u opštinama u devet okruga registrovani slučajevi povezanosti lokalnih medija sa određenim političkim partijama ili kandidatima.

Izborni organi u posmatranom periodu su sprovodili aktivnosti u skladu sa zakonom. Sve gradske i opštinske izborne komisije su počele sa radom na vreme i u skladu sa propisima.

«Iako postoji otvorenost izborne administracije za saradnju sa posmatračima, posmatranje rada izbornih organa nije u dovoljnoj meri omogućeno, zbog nepostojanja jasnih procedura akreditovanja posmatrača za praćenje opštinskih i gradskih izbornih komsija. Zahvaljujući radu posmatračke misije “Građani na straži” u dva slučaja su promenjene procedure opštinske i gradske izborne komisije i predviđena je procedura za akreditovanje posmatrača, koja do tada nije postojala”, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke misije.

U okviru dugoročnog praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Preuzmite dokument