Šta je zbirni, a šta ukupni izveštaj o rezultatima glasanja?

Lokalna izborna komisija u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji i dostavlja RIK-u zbirni izveštaj o rezultatima glasanja.

Taj izveštaj sadrži broj birača upisanih u birački spisak, broj birača koji je izašao na izbore, broj glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića i broj glasova koje je dobila svaka izborna lista. Kad se radi o rezultatima glasanja u inostranstvu, zbirni izveštaj o tim rezultatima donosi RIK.

Ako su podneta neka pravna sredstva zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja na biračkom mestu, ovaj rok od 96 sati računa se od dana kada su lokalnoj izbornoj komisiji dostavljene odluke o svim podnetim pravnim sredstvima.

Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora koji sadrži sledeće podatke – broj birača upisanih u birački spisak, broj birača koji je izašao na izbore, broj birača koji su glasali, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića, broj glasova koje je dobila svaka izborna lista i broj mandata koji je dobila svaka izborna lista.

Protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora podnosilac proglašene izborne liste i birač mogu podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od objavljivanja ukupnog izveštaja na veb-prezentaciji.