Kako može da se poništi glasanje na izborima i šta onda?

Lokalna izborna komisija po službenoj dužnosti donosi rešenje kojim poništava glasanje na biračkom mestu ako utvrdi:

  • da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su izašli na izbore
  • da je birački odbor omogućio da glasa lice koje nije upisano u izvod iz biračkog spiska
  • da u glasačkoj kutiji nema kontrolnog lista, odnosno da kontrolni list nije popunjen ili da ga nije potpisao prvi birač i bar jedan član biračkog odbor
  • da je zbir broja neupotrebljenih glasačkih listića i broja glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja glasačkih listića koje je primio birački odbor

Kada je reč o biračkim mestima u inostranstvu, rešenje o poništavnju glasanja po službenoj dužnosti donosi Republička izborna komisija.

Rešenje kojim se poništava glasanje na nekom biračkom mestu objavljuje se na veb sajtu RIK-a, a protiv tog rešenja, u roku od 72 časa, podnosilac proglašene izborne liste i birač koji je upisan u izvod iz biračkog spiska na tom biračkom mestu mogu podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji.

RIK potom donosi rešenje o ponavljanju glasanja. Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, ponovno glasanje sprovodi se u roku od 10 dana od donošenja ovog rešenja.