Šta je zbirna izborna lista?

Zbirna izborna lista je lista koja sadrži sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za narodne poslanike i podacima o godini njihovog rođenja, zanimanju i mestu prebivališta.

Ona mora biti mora biti vidno istaknuta na biračkom mestu za vreme glasanja. Zakon o izboru narodnih poslanika nalaže da se redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrdi prema redosledu kojim su proglašene.