Šta je izborna kampanja?

Izborna kampanja predstavlja skup aktivnosti političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Tokom izborne kampanje političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana koje učestvuju na izborima intenzivnom komunikacijom putem medija i nizom aktivnosti predstavljaju sebe i svoje programe biračima, kako bi zadobili njihovu podršku i glas.

Te aktivnosti podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova, promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, kao i političko oglašavanje. Osim toga, u okviru kampanje sprovode se istraživanja javnog mnjenja, obuke za stranačke aktivnosti, kao i druge slične aktivnosti.

Građani imaju pravo da preko javnih medijskih servisa budu obavešteni o izbornim programima i aktivnostima podnosilaca izbornih lista, kao i o kandidatima za narodne poslanike u skladu sa propisima koji uređuju javne medijske servise i elektronske medije.

O tome kako je izgledala prethodna izborna kampanja pročitajte u Crtinom izveštaju o izborima održanim u aprilu 2022. godine.