Šta je cenzus?

Cenzus je zakonom propisan izborni prag, odnosno procenat glasova od broja birača koji su glasali, koji jedna izborna lista mora da ostvari da bi mogla da učestvuje u raspodeli mandata.

Uoči parlamentarnih izbora 2020. godine, i to mesec dana pre raspisivanja izbora, visina cenzusa je sa 5% smanjena na 3%. Takva praksa izmene zakona u izbornoj godini, a naročito uoči raspisivanja izbora, u suprotnosti je sa međunarodnim demokratskim standardnima.

Nakon smanjenja cenzusa za izbore 2020. godine, koje je obeležio i bojkot dela opozicije, samo su tri nemanjinske liste imale više od 3% glasova: lista Aleksandar Vučić – Za našu decu, lista Ivica Dačić (SPS-JS) i lista Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju.

Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od 3% glasova od broja birača koji su glasali. Kada se raspodeljuju mandati primenom sistema najvećeg količnika, količnici izbornih lista nacionalnih manjina koje su osvojile manje od 3% glasova uvećavaju se za 35%.