Prva Nedelja parlamentarizma

Po ugledu na manifestaciju Parlamenta Velike Britanije, CRTA je u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije organizovala prvu Nedelju parlamentarizma.  Tokom nedelju dana širom Srbije su organizovani događaji, debate, simulacije sednica, tribine koje su imali za cilj bolje povezivanje i upoznavanje građana sa radom Narodne skupštine i uključivanje građana u demokratske procese. Kako je izgledala prva Nedelja parlamentarizma pogledajte ovde.