Proglas – budite Građani na straži

Dragi Građani i Građanke,

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” od parlamentarnih izbora 2016. godine upozorava nadležne institucije za sprovođenje izbora da je potrebno ispraviti greške u izbornom zakonodavstvu i procedurama koje su dovele da toga da su izbori 2016. u svetlu razvoja demokratije i pravne države bili ozbiljan korak unazad za Srbiju, njene institucije i građane. Mnoge organizacije koje su pratile izborni proces su uputile poziv institucijama za otvaranje dijaloga o unapređenju izbornih pravila, sa ciljem obezbeđivanja boljeg i pravednijeg izbornog procesa u 2017. godini. I pored svih nastojanja, institucije za sprovođenje izbora ostale su neme.

Ni same institucije (Republička izborna komisija – RIK, Regulatorno telo za elektronske medije – REM, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu – MDULS) takođe, ništa konkretno nisu uradile između dva izborna ciklusa da bi predstojeći izbori bili bolji. Građani, sa svoje strane, iskazuju veliko nepoverenje kada su fer i pošteni izbori u pitanju. Prema istraživanju CRTE iz jula 2016. godine 44 odsto građana veruje da je na parlamentarnim izborima 2016. godine bilo nepravilnosti što ozbiljno narušava poverenje u izborni proces.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ poziva državu da omogući fer i poštene izbore i da pod hitno reaguje u sledećim oblastima:

  • Sprečavanje zloupotrebe javnih resursa i državnih funkcija u izbornoj kampanji – rad Agencije za borbu protiv korupcije, koja je zadužena za nadgledanje upravo ovog segmenta kampanje, je ugrožen zbog nepotpunog sastava Odbora Agencije. Zbog toga Narodna skupština treba u najkraćem roku da izabere pun sastav Odbora Agencije;
  • Ravnopravni pristup kandidata medijima i rad REM-a – izostanak kontrole ponašanja emitera u izbornom procesu po svim izveštajima nezavisnih posmatrača i civilnog sektora ocenjen je kao jedan od najvećih nedostataka vanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine. Potrebno je da se REM vrati u zakonske okvire i sprovede aktivnosti u punom kapacitetu;
  • Overa izjava birača – RIK i Ministarstvo pravde moraju hitno da izdaju jasna uputstva povodom overavanja potpisa podrški građana kandidatima. Dovođenje u zabludu kandidata i institucija u odnosu na nadležnosti za overu potpisa može ozbiljno ugroziti izborni proces;
  • Ažuriran birački spisak – MDULS treba da obavesti javnost o razlozima koji su doveli do problema sa biračkim spiskom (razlike u elektronskoj bazi i izvodima biračkog spiska, pogrešni pozivi za glasanje, itd.) i da učini transparentnim proces ažuriranja, održavanja i kontrole biračkog spiska;
  • Glasanje na Kosovu i Metohiji – RIK i ostali državni organi treba da donesu zajednički plan sprovođenja odluke Ustavnog suda IUo 149/14 od 16.06.2016. kojom se naglašava potreba da se izborne procedure za održavanje izbora na KiM usaglase sa onima koje važe u centralnoj Srbiji i time omogući glasanje preko 106.000 birača sa prebivalištem na KiM;

 

Imajući u vidu loša iskustva sa prošlih izbora, kao i tenzije između stranaka izbornih štabova kandidata CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva sve nadležne institucije da urade sve u okviru svojih nadležnosti da bi omogućili fer i poštene predsedničke izbore.

Pozivamo sve građane da prate izbornu kampanju i da nam dostavljaju informacije sa terena o incidentima, kupovini glasova, pritiscima na birače, zloupotrebama javnih resursa u kampanji kao i potencijalnim problemima sa biračkim spiskom.  Ovo informacije građani mogu poslati preko društvenih mreža @nastrazi ili www.facebook.com/gradjaninastrazi, putem e-maila [email protected], web sajta http://www.gradjaninastrazi.rs/ i telefona: 069/232 1901.

Samo ako smo „na straži“ možemo odbraniti slobodne i fer izbore.