Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje podrške za nastup na društvenim mrežama i digitalni marketing organizacijama civilnog društva

Crta u okviru “Programa razvojne komunikacijske podrške za organizacije civilnog društva”, koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida),  raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje podrške za nastup na društvenim mrežama i digitalni marketing organizacijama civilnog društva u Srbiji.

Cilj Programa je da osnaži inicijative širom Srbije da uspešnije koriste inovativne tehnike, alate i kanale komunikacije za efektivnije delovanje i komunikaciju sa ciljnim grupama.

Tražimo eksperta/ekspertkinju, koji će svojim znanjem i iskustvom doprineti jačanju kapaciteta organizacije civilnog društva za efektivnije vođenje naloga na društvenim mrežama i kreiranju sadržaja za različite platforme. 

Angažman obuhvata:

  1. Analizu trenutnog stanja profila na društvenim mrežama
    (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)
  2. Preporuke za unapređenje komunikacije sa ciljnom grupom 
  3. Preporuke za kreiranje sadržaja u skladu sa ciljem i misijom organizacije i implementacija 
  4. Edukaciju u vođenju društvenih mreža – uključujući savete, trendove i koriščenje različitih alata predodređenih za svaku mrežu posebno
  5. Kreiranje sadržaja u skladu sa raspoloživim budžetom
  6. Oglašavanje na društvenim mrežama u skladu sa raspoloživim budžetom
  7. Podršku tokom perioda integrisane medijske kampanje na društvenim mrežama 

Predviđeno je da konsultantski angažman bude sproveden u periodu od sredine avgusta do kraja 2021.godine.

Svi zainteresovani mogu dostaviti ponudu sa predlogom procesa rada, koja obuhvata i informaciju o finansijskoj nadoknadi za angažman po jednoj organizaciji na e-mail: [email protected] najkasnije do 5. avgusta 2021. godine.

Prednost imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u radu sa civilnim sektorom.

Celokupan poziv možete preuzeti ovde.