Papir po papir-podanik: Osvrt na reformu javne uprave

I dalje preglomazna, i dalje nedovoljno efikasna – u najkraćem, to je ocena koju je administracija u Srbiji dobila u izveštaju o stanju reforme javne uprave, koji je sačinila Crta u sklopu regionalnog projekta „Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead