Ocena Evropske komisije opravdana kritika stanja demokratije u Srbiji

Foto: Zoran Drekalović

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u delu posvećenom političkim kriterijumima odražava realnu sliku stanja demokratije u Srbiji. U odnosu na izbore i parlament, Evropska komisija direktnije nego ranije ukazuje na suštinske probleme i nedovoljan napredak u ispunjavanju kriterijuma vezanih za demokratiju i vladavinu prava.

U izveštaju se naglašava kontrast između deklarativne privrženosti pristupanju Evropskoj uniji i ponašanja vlasti a politički kriterijumi dobijaju sve veći prostor u oceni napretka Srbije. Crta ističe da se na izborni proces i funkcionisanje parlamenta ne sme gledati samo kao na formalne preduslove pristupanja Evropskoj uniji, već kao na ključne procese koji utiču na svakodnevni život svih građana Srbije.

Evropska komisija je u izveštaju konstatovala da su “učesnici izbora bili u mogućnosti da učestvuju u kampanji i da su osnovne slobode poštovane, dok je izbor birača bio ograničen usled ogromne prednosti vladajuće stranke i promocije vladinih politika na većini glavnih medija”.

Iako su napravljeni izvesni pomaci ka popravljanju izbornih uslova, i dalje postoje dugoročni problemi sa izbornim procesom, a dodatno se postupalo protivno evropskim standardima kada su ključni elementi izbornih zakona menjani neposredno pred izbore. Dajući takvu ocenu izbornog procesa, EK ističe hitnu potrebu za ozbiljnim i suštinskim dijalogom o kvalitetu izbornog procesa.

Ocenjujući da su “obeležja novoformiranog skupštinskog saziva nadmoćna većina vladajuće koalicije i odsustvo održive opozicije, što nisu okolnosti koje doprinose političkom pluralizmu”, EK poziva na međustranački dijalog, koji bi uključio novi saziv i druge političke snage kako bi se popravili parlamentarni standardi i ostvario konsenzus o reformama.

Konstatujući da je bilo manje korišćenja hitnog postupka i opstrukcije rada parlamenta, EK naglašava da je potrebno ojačati efektivnost, nezavisnost i transparentnost parlamenta, s jasnom ulogom i pravima parlamentarne opozicije kako  bi se ostvarivala ravnoteža i kontrola izvršne vlasti.