Demokratija i evropske vrednosti u krizi

Srbija stoji u mestu ili nazaduje u ispunjavanju političkih kriterijuma u procesu evropskih integracija u oblasti izbora, medija, borbe protiv korupcije, pravosuđa i reforme javne uprave što upućuje da su demokratija i evropske vrednosti u krizi, zaključak je onlajn debate “Spore pruge Srbije: Gde smo po političkim kriterijumima za pristupanje EU?”, koju je organizovala Crta povodom obeležavanja Međunarodnog dana demokratije.

“Mi podbacujemo u ispunjavanju političkih kriterijuma jer nam se izbori sprovode u atmosferi nepoverenja i straha, dok sloboda izražavanja i društveni pluralizam iščezavaju. Bez demokratskih izbora, slobodnih medija i jakih institucija demokratija je u krizi. Ipak, i pored ove sumorne slike, mi kao građani ne smemo da odustanemo od demokratije”, izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka Crte.

U celom regionu već dugi niz godina teče proces obesmišljavanja demokratije i evropskih vrednosti. Između beznadežnosti i neozbiljnosti se nalazi čitav naš region. Ključno je rešiti dilemu kako vratiti pravo značenje demokratiji i evropskom putu, naglasio je Vedran Džihić, član Savetodavne grupe Balkan u Evropi (BiEPAG) i Istraživač na Institutu za  međunarodne poslove u Beču.

Istraživanja Crte ukazuju da je kvalitet izbornog procesa sve lošiji. Izmene ključnih pravila igre neposredno pred početak i u toku izbornog procesa, uz neravnomernu zastupljenost političkih aktera u medijima, intenzivna funkcionerska kampanja i zloupotreba javnih resursa, kao i inertnost institucija koje treba da štite integritet izbornog procesa ukazuju na sve manjkavosti procesa. Uprkos tome što se medijsko zakonodavstvo sve više usaglašava sa evropskim, podaci pokazuju da broj verbalnih i fizičkih napada kao i pritisaka na novinare raste, a da učinak pravosudnih organa u postupcima povodom ovih napada nije na zadovoljavajućem nivou. Istraživanja Crte govore i u prilog međunarodnim nalazima u oblasti korupcije, prema kojima Srbija već nekoliko godina pada na lestvici indeksa percepcije korupcije i kreće se sve više ka veoma korumpiranim zemljama. Još uvek nisu sprovedene ustavne promene u oblasti pravosuđa kako bi nacionalni pravni okvir bio usaglašen sa evropskim standardima a istraživanja pokazuju da i sudije i tužioci u svom radu osećaju pritisak nosilaca drugih grana vlasti. Proces reforme javne uprave se odvija duže od decenije budući da nema dovoljno političke volje da se reše mnogobrojni problemi, naročito pitanje prevelikog broja zaposlenih u javnoj upravi.

Mi nemamo debatu o EU. Pitanje pristupanja nije tema tokom izbora i nije tema uopšte. Kada se i priča o tome, vezano je za pitanje Kosova, tj. uslovljavanje Srbije”, dodao je Vladimir Međak, potpredsednik EPUS-a.

Crta je pratila ispunjavanje političkih kriterijuma u oblasti: izbora, medija, pravosuđa, reforme javne uprave, borbe protiv korupcije. Izveštaji su dostupni su na ovom link-u.

Snimak cele debate je dostupan na sledećem linku: