(Ne)javan rad Gradske izborne komisije

Gradska izborna komisija (GIK) ni 28 dana od raspisivanja izbora nije omogućila domaćim posmatračima da prisustvom na sednicama prate rad ovog organa. Iako je GIK još 17. januara konstatovala da Crta ispunjava uslove za posmatranje izbora, ona do danas nije dostavila ovlašćenje, bez koga Crti nije moguć pristup njenim sednicama.

 

Dosadašnja praksa u Srbiji, za parlamentarne i predsedničke izbore koje je sprovodila Republička izborna komisija, bila je da se ovlašćenja izdaju najkasnije u roku od dva dana nakon konstatovanja ispunjenja uslova za posmatranje. Nakon nekoliko dana čekanja na akreditaciju i neoglašavanja GIK-a postalo je jasno da se odstupa od dosadašnje prakse. Posle više zvaničnih dopisa i poziva, 23. januara smo neformalno telefonom iz GIK-a obavešteni da oni nemaju obrasce na kojima mogu da izdaju ovlašćenja posmatračima, te da će na prvoj narednoj sednici GIK-a oni biti usvojeni, a Crti izdate akreditacije.

 

Na prvoj sledećoj sednici GIK-a održanoj 26. januara usvojeni su obrasci, a predstavniku Crte je garantovano, lično od predsednika GIK-a Zorana Lukića, da će akreditacije biti urgentno uručene.

 

Od tada, 26. januara, GIK se nije oglašavala. U konsultaciji sa drugim udruženjima koja nameravaju da prate pojedine segmente izbornog procesa odlučili smo da 8. februara svi zajedno pozovemo GIK da nam omogući posmatranje.

 

Dan nakon javnog poziva GIK-u da poštuje Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda usledio je novi telefonski poziv iz GIK-a, u kome nam je saopšteno da je potrebno da, pored podataka koje smo već dostavili u januaru u skladu sa Uputstvom, dodatno dostavimo i jedinstveni matični broj, adresu prebivališta, adresu stanovanja i fotografiju prijavljenih posmatrača. Dostavili smo i dodatne podatke, ali od akreditacija još uvek ništa.

 

U međuvremenu je predsednik GIK-a Zoran Lukić izašao u javnost sa dva obrazloženja o tome zašto domaćim posmatračima još uvek nije omogućeno posmatranje. Kako smo nezvanično informisani, na sednici GIK-a održanoj 6. februara Lukić je obavestio članove GIK-a da nikome od domaćih posmatrača neće biti izdate akreditacije do isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava (26. februar, odnosno 5 dana pred izbore) kako bi svi posmatrači imali ravnopravne uslove za posmatranje. Drugi put se ovim povodom Lukić oglasio u Večernjim novostima 9. februara sa obrazloženjem da domaći posmatrači nisu ispunili uslove (podsećam, još je na sednici od 17. januara konstatovano da Crta ispunjava uslove za posmatranje beogradskih izbora), i da su im traženi dodatni podaci.

 

Danas je 13. februar, Crta i dalje ne može da posmatra rad izbornih organa, što je sastavni deo međunarodne metodologije za građansko, sveobuhvatno posmatranje izbornog procesa. Imajući u vidu da je GIK od raspisivanja izbora do danas imala čak 17 sednica na kojima nije bilo nezavisnih posmatrača, zabrinuto konstatujemo da je GIK propustila šansu da svoj rad učini transparentnim, da omogući potpun uvid javnosti u svoj rad i time doprinese boljoj informisanosti građana, kao i povećanju poverenja u rad izbornih organa.

 

Bez obzira na ove pritiske i izazove u radu, Crta se priprema za posmatranje izbornog dana. Ukoliko želite da se uverite da li se izbori sprovode po zakonu, prijavite se na budideo.crta.rs.

 

Tekst je napisan za portal Peščanik.net.