Nedovoljna pripremljenost organa za sprovođenje glasanja

Proces glasanja do 16h Proces glasanja do 16h

Posmatračka misija Crte ocenjuje da je u prvom delu dana bio loš kvalitet spovođenja procesa glasanja, koji se ogleda u nepravilnoj pripremi glasačkih mesta (na 8% glasačkihmesta) i povredi procedura za glasanje van glasačkog mesta (6%). Na značajnom broju glasačkih mesta – skoro 30% – prilikom otvaranja nisu bili prisutni svi članovi glasačkog odbora, što ukazuje na nedovoljnu pripremljenost organa za sprovođenje izbora.

Kada je reč o primeni zaštitnih mera od širenja koronavirusa, u prvoj polovini dana, na 69% glasačkih mesta glasački odbor sprovodio je mere za zaštitu od širenja koronavirusa, na 28% je to činio delimično, dok se na 3% uopšte nisu primenjivale. 

Na oko 3 odsto glasačkih mesta zabeleženo je prisustvo lica koja nemaju ovlašćenje da borave na glasačkom mestu.

Zabeležena su i dva slučaja pritiska na posmatrače Crte, čime su oni onemogućeni da prate tok glasanja na tim mestima. Nepoznate osobe, koje su neovlašćeno boravile na glasačkom mestu, su vređale i zastrašivale posmatrače. Crta je odlučila da sa jednog glasačkog mesta povuče posmatrača.

Javnost podsećamo da su svi posmatrači Crte imali akreditacije Republičke izborne komisije i zakonsko pravo da u javnom interesu, u sklopu Posmatračke misije Crte, posmatraju proces glasanja na referendumu na glasačkim mestima.

Pravo glasa na referendumu ima ukupno 6.510.323 građana upisanih u birački spisak, a glasa se na 8.150 glasačkih mesta u Srbiji, ne računajući glasačka mesta u inostranstvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.