Kula od karata: Nezavisnost i integritet Agencije za borbu protiv korupcije kao preduslov za sprečavanje zloupotreba javnih resursa u izbornom procesu

Agencija za borbu protiv korupcije ima značajnu ulogu u izbornom procesu. Od svog osnivanja Agencija za borbu protiv korupcije opterećena je neefikasnošću koja je posledica političkih pritisaka, nedostatka podrške drugih institucija i nedovoljno preciznih zakonskih odredbi koje uređuju rad Agencije.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead