Koji je rok za konstituisanje Narodne skupštine, a koji za formiranje Vlade?

Konstituisanje Narodne skupštine počinje sednicom koju saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Rok za formiranje Vlade je 90 dana od od dana konstituisanja Narodne skupštine. Ukoliko Narodna skupština u tom roku ne izabere Vladu, ili ako ne izabere novu Vladu u roku od 30 od dana kada je prethodnoj Vladi prestao mandat, predsednik Republike je u obavezi da raspusti Narodnu skupštinu.