Ko sve može da se kandiduje na izborima (stranka/grupa građana/pokret)?

Izbornu listu može podneti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka, koalicija političkih stranaka ili samostalno grupa građana. S druge strane, izbornu listu ne može podneti koalicija koju čini politička stranka i grupa građana.

Grupu građana, sa ciljem učešća u konkretnom izbornom procesu, obrazuje najmanje deset birača sporazumom koji se zaključuje u formi javno overene (legalizovane) isprave. Važno je napomenuti da se udruženja građana i pokreti ne mogu kandidovati na izborima ukoliko se za konkretne izbore ne registruju kao grupa građana ili politička stranka.