Kako prestaje mandat narodnog poslanika?

Mandat narodnog poslanika prestaje njegovom smrću, ostavkom, pravnosnažnom osudom na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, stupanjem na funkciju koja je po Ustavu nespojiva sa funkcijom narodnog poslanika.

Osim toga, mandat narodnom poslaniku prestaje i ako izgubi državljanstvo Republike Srbije, ako je pravosnažnom odlukom potpuno ili lišen poslovne sposobnosti, a u toj odluci je eksplicitno utvrđeno da je nesposoban da vrši izborno pravo.