Još 8 godina na savesti REM-a 

U toku je proces u kojem će Savet REM-a odlučiti koje komercijalne televizije zadovoljavaju zakonima propisane uslove za dozvolu da u narednih 8 godina emituju program na teritoriji Republike Srbije. 

Od te odluke zavisi kvalitet informisanja građana i ukupnog javnog života u Srbiji. 

Savet REM-a odlučuje ko će biti u prilici da pravi ogroman novac i da li će to činiti štiteći ili ugrožavajući javni interes, tj. dobrobit svih građana Srbije. 

Pozivamo građane da prate kako će se REM izjasniti i kako će se odrediti prema minulom radu komercijalnih emitera koji su koristili privilegiju da ulaze u domove svih nas. 

Takođe, pozivamo građane da se upitaju koliko su zadovoljni aktuelnom medijskom slikom, da li misle da su objektivno i pravovremeno informisani, da li imaju dovoljno kvalitetnu i raznovrsnu ponudu televizijskih sadržaja?

Mogu li da veruju REM-u?

Može li REM drugačije? 

Po kojim pravilima REM izdaje dozvole na osnovu sprovedenog javnog konkursa možete da pročitate na linku.