Izborne neregularnosti obeležje i ove kampanje – Beogradski izbori 2018.

Kampanja za beogradske izbore, iako su u pitanju lokalni izbori, po nivou uloženih resursa, medijske pažnje nacionalnih medija i angažovanja republičkih funkcionera u kampanji odgovaraju izbornoj atmosferi za nacionalne izbore, ocena je CRTA posmatračke misije predstavljajući drugi izveštaj o predizbornoj kampanji za period od 10. do 24. februara.

Mnoge neregularnosti nisu novost u 2018. godini, ali je njihovo nerešavanje u prošlosti dovelo do toga da izborni proces ne bude u potpunosti u skladu sa standardima za slobodne i fer izbore. To je posledica višegodišnjeg ignorisanja preporuka različitih domaćih i međunarodnih posmatrača izbora, koja i u ovoj predizbornoj kampanji rezultira primerima očigledne funkcionerske kampanje, zloupotreba javnih resursa, medijske neravnopravnosti i neetičkog i neprofesionalnog izveštavanja uticajnih medija. Mnoge zloupotrebe postale su pravilo, čime se doprinosi daljem narušavanju integriteta izbornog procesa i poverenja građana u sam izborni proces“ izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije.

Posle mesec dana rada ”iza zatvorenih vrata” i 18 održanih sednica, Gradska izborna komisija (GIK) izdala je akreditacije za posmatranje izbornih organa domaćim posmatračima. Odlučivanje GIK-a u ovom periodu je bilo u skladu sa postojećim zakonskim i podzakonskim izbornim propisima. Međutim, postojeći propisi ponovo nisu obezbedili integritet izbornog procesa, koji je obeležen nizom kontroverzi u slučaju lista “Belovgrad”, “NOPO” i „Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka – Radulović Milorad”.

Slučajevi funkcionerske kampanje i u ovom periodu su najvidljiviji vid zloupotrebe javnih resursa, ali je zabeleženo da se u velikom broju slučajeva rezultati javnih institucija isključivo pripisuju zaslugama stranke. Funkcionerska kampanja je bila prisutna kod gradskih funkcionera, ali i kod republičkih, uz zabeležen značajan angažman skoro svih ministara, predsednice Vlade, kao i predsednika Republike Srbije. CRTA posmatračka misija je podnela ukupno 35 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije za različite slučajeve funkcionerske kampanje, zloupotrebe javnih resursa i nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata kao i četiri prijave različitim inspekcijama (komunalna i prosvetna inspekcija).

„Zabeležen je i blagi porast slučajeva zloupotreba javnih preduzeća u svrhu političke kampanje. Slučajevi organizovanja raznih kulturnih i zabavnih događaja od strane gradskih opština, a sa prikrivenim ciljem promocije određene izborne liste, zabeleženi su i tokom ovog perioda. Po prirodi stvari, ovu vrstu zloupotreba činili su predstavnici lista čije partije učestvuju u vlasti na gradskom i republičkom nivou. Do danas Agencija za borbu protiv korupcije se nije izjašnjavala o našim prijava“ rekao je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije.

Iako i dalje ne postoji ravnopravna zastupljenost predstavnika vladajućih i opozicionih partija u medijima, disproporcija se pred kraj kampanje ipak smanjila – sa četiri puta veće zastupljenosti na dvostruko veću zastupljenost. Tonalitet priloga kada je u pitanju opozicija uglavnom je neutralan, dok je tonalitet priloga koji se tiču vladajućih partija ostao uglavnom pristrasan. Predstavnici opozicije najčešće su verbalno napadali aktuelne gradske funkcionere, ali i jedni druge. SNS, kao stranka koja najčešće verbalno napada svoje političke protivnike, uglavnom je napadala Dragana Đilasa, Aleksandra Šapića, Sašu Jankovića, Vuka Jeremića i Dragana Šutanovca.

U odnosu na početak kampanje, kada su se samo vladajuće stranke oprobale u skoro svim vidovima komunikacije sa građanima, ovog puta je zabeležena veća aktivnost i stranaka opozicije. Kampanja putem telefona sa biračima privukla je posebnu pažnju javnosti zbog moguće zloupotrebe ličnih podataka građana.

Negativna kampanja je znatno intenzivnija nego u prethodnom periodu. U ovom periodu zabeleženi su i slučajevi zabrane političke kampanje u javnim prostorima, kao i slučajevi zastrašivanja. “Živi zid”, odnosno opkoljavanje političkog protivnika tokom kampanjskih aktivnosti sa ciljem da se izazove incident, zabeleženo je u nekoliko navrata i predstavlja do sada nezabeležen oblik pritiska na aktere u izbornom procesu.

CRTA posmatračka misija nastavlja da prati dešavanja tokom predizborne kampanje, sam izborni dan, kao i proces nakon izbornog dana – o čemu će javnost biti blagovremeno i u kontinuitetu izveštavana.

Kompletan izveštaj

Sažetak izveštaja