Izbor koordinatora/ki i članova/ca radnih grupa

Na osnovu pristiglih prijava svih zainteresovanih koji su se prijavili za učešće u Radnim grupama za izradu Jedistvenog izbornog zakona, konkursna komisija je donela odluku da izabere sledeće koordinatore i koordinatorke, kao i  članove i članice Radnih grupa: 

Svi kandidati koji su izabrani, ispunjavali su uslove koji su bili propisani javnim pozivom za članstvo u radnim grupama (dokazano radno iskustvo u izbornom procesu; iskustvo u proučavanju primene propisa u izbornom zakonodavstvu ili napisan istraživački rad na temu izbora, akademsko zvanje koje podrazumeva završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društveno – humanističkih nauka)