Kriterijumi za članstvo u radnoj grupi

Uslovi za prijavu kandidata:

  1. Dokazano radno iskustvo u izbornom procesu (poznavanje izbornih pravila i procedura, zakonskih i podzakonskih akata, kao i samog procesa)
  2. Iskustvo u proučavanju primene propisa u izbornom zakondavstvu ili istraživački rad na temu izbora
  3. Akademsko zvanje: poželjno, ne i obavezno, završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka