Istraživanje: Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022

Raste poverenje građana u organizacije civilnog društva –  jedan je od nalaza istraživanja javnog mnjenja „Stavovi građana o učešću u demokratskim procesima 2022“. Skoro 50 odsto ispitanika sada smatra da civilni sektor štiti javni interes, dok je pre desetak godina tek trećina građana imala takav stav. Oko polovine punoletne populacije veruje da je demokratija najbolji oblik uređenja za Srbiju, a sličan je i broj onih koji misle da nam je potreban jak lider koga bismo svi slušali.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead