Građani od sada mogu direktno da postavljaju pitanja poslanicima

Građani od danas putem sajta otvoreniparlament.rs mogu direktno da postaljaju pitanja narodnim poslanicima.

Pitanja kao i odgovori poslanika biće javno dostupni svim posetiocima sajta rečeno je danas na predstavljanju izveštaja «Kako narodni poslanici komuniciraju sa građanima» koji je urađen u okviru inicijative Otvoreni parlament.

«Narodni poslanici zastupaju interese građana i donose odluke u naše ime. Zato je veoma važno da postoji stalna komunikacija između građana i poslanika, a ne samo tokom izbora, kako bi poslanici mogli ujedno da saznaju šta su prave potrebe građana» istakla je koordinatorka inicijative Otvoreni parlament Vukosava Crnjanski Šabović.

Izveštaj obuhvata i analizu obrazaca i prakse komunikacije Narodne skupštine i građana. Parlament dobija značajan broj pisama, predloga i predstavki od građana koji daju kоrisnе prеdlоgе i iniciјаtivе zа rеšаvаnjе prоblеmа, kаkо njihоvih ličnih tаkо i širе zајеdnicе u kојој živе U periodu 2008-2012 Služba Оdbоra zа prеdstаvkе i prеdlоgе primilа је i stručnо оbrаdilа 1.942 prеdstаvkе i prеdlоgа grаđаnа, nеpоsrеdnо primilа 1.594 grаđаnа nа rаzgоvоr i оbаvilа prеkо 4.800 tеlеfоnskih rаzgоvоrа putеm kојih su pоstаvlјаnа pitаnjа iz rаzličitih оblаsti i trаžеnа uputstvа i prаvnа pоmоć. Na žalost, ne postoje mehanizmi za praćenje daljeg rada državnih organa po ovim predstavkama i predlozima.

Narodna skupština ulaže velike napore da svoj rad učini javnim. U tom pogledu, posebno se ističe internet prezentacija, Informator, te drugi programi koje vodi Stručna služba Narodne skupštine. Transkripti sa sednica i tekstovi zakonskih predloga sada su dostupni javnosti, ali ne i transkripti sednica odbora i tekstovi predloženih amandmana. S druge strane, mehanizmi za razmenu informacija kao što su javna slušanja i okrugli stolovi, te direktna komunikacija poslanika sa građanima pokazuju brojne slabosti” rekao je Danilo Vuković, autor izveštaja iz SeConS – Grupe za razvojnu inicijativu.

U periodu između 2008. i 2012. godine odbori Skupštine organizovali su 10 okruglih stolova i 29 javnih slušanja, a na ovih 39 zasedanja razmatrano je samo 9 zakona. Više od polovine okruglih stolova i javnih slušanja odnosilo se na pitanja iz oblasti socijalne politike. Nijedan okrugli sto ili javno slušanje nisu bili posvećeni pitanjima poljoprivrede, ruralnog razvoja i zapošljavanja. Ovi podaci ukazuju na to da su okrugli stolovi i javna slušanja više forum za raspravu o širim društvenim i političkim pitanjima nego o konkretnim zakonima.

Inicijativu “Otvoreni Parlament” sprovodi pet organizacija civilnog društva koju čine CRTA -Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu i Zaječarska inicijativa. Sprovođenje projekta finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice, Britanska ambasada u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju.