Usvajana dva zakona dnevno; Svaki sedmi amandman prihvaćen

Ovo su neki od rezultata prve godišnje analize aktivnosti narodnih poslanika koju je sprovela inicijativa Otvoreni Parlament obuhvativši period od 31. maja 2012. do 31. maja 2013. godine.

Tokom prve godine rada Devetog saziva Narodne skupštine Republike Srbije usvojeno je 186 zakona, podneto 1513 amandmana a poslanici su se sa skupštinske govornice obratili skoro 16 hiljada puta. Najaktivniji narodni poslanik je bio Bojan Đurić iz Liberalno demokratske partije koji se poslanicima obratio 273 puta.

Tokom prve godine rada (106 dana rada parlamenta u plenumu) u proseku su usvajana dva zakona dnevno, svaki sedmi amandman je prihvaćen a narodni poslanici su se u proseku obratili po 64 puta, dok 19 poslanika se nijednom nije obratilo sa skupštinske govornice.

U red najaktivnijih poslanika uvrstili su se i Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke sa 258 obraćanja i Srđan Miković iz Demokratske stranke sa 246.

Trećina poslanika (njih 86) nije podnelo nijedan amandman. Najaktivnija u podnošenja predloga amandmana, bila je Donka Banović poslanica Demokratske stranke Srbije, koja je podnela 172 amandmana. Ona je, ujedno, imala i najviše usvojenih (27) i najviše odbijenih amandmana (145).

Među članovima vladajuće koalicije, poslanik Srpske napredne stranke Miodrag Nikolić učestvovao je u podnošenju najvećeg broja amandmana – ukupno 28 ali su samo dva usvojena. Najuspešniji po broju prihvaćenih amandmana u vladajućoj većini bio je Vladimir Ilić iz Ujedinjenih regiona Srbije sa usvojenih 7 amandmana.

U devetom skupštinskom sazivu 32 odsto narodnih predstavnika čine žene. U više od trećine od ukupnog broja govora (6.071 obraćanja) učestvovale su narodne poslanice. Među najakativnijima su bile Judita Popović iz LDP-a sa 207 obraćanja, Milica Vojić Marković iz DSS-a sa 152 i Olgica Batić SPO/DHSS sa 120.

Cilj inicijative Otvoreni Parlament je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Ova analiza je urađena na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Inicijativu Otvoreni Parlament sprovodi koalicija organizacija civilnog društva koju čine CRTA -Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu. Sprovođenje projekta finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice, i Britanska ambasada u Beogradu.