Gde mogu da pronađem rezultate prethodnih izbora?

Rezultati prethodnih izbora dostupni su na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije, kao i na sajtu Službenog glasnika Republike Srbije.

Osim konačnih rezultata, dostupne su i informacije o broju biračkih mesta na kojima je obavljeno glasanje, broju birača upisanih u birački spisak, broju birača koji su izašli na izbore, zatim onih koji su glasali, kao i o broju važećih i nevažećih glasačkih listića.