Duogoročni posmatrači počeli posmatranje izbora – Parlamentarni izbori 2016.

Posmatračka misija «Građani na straži», koju sprovodi CRTA, otpočela je posmatranje kvaliteta izbornog procesa na terenu. Ukupno 30 dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima, posmatraju i prikupljaju informacije o tome kako se sprovodi izborna kampanja, zatim rad izborne administracije, da li se i kako koriste javni resursi u kampanji i kako mediji izveštavaju. CRTA će, pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“ i to će biti prvi put da jedna domaća organizacija prati kompletan izborni proces: period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana