Da li se na lokalnim izborima bira i gradonačelnik?

Ne. Na lokalnim izborima biraju se odbornici skupština jedinica lokalne samouprave, tačnije skupština opština ili gradskih skupština. Gradonačelnika bira Skupština grada, iz reda odbornika, na period od 4 godine, tajnim glasanjem većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine grada, i taj kandidat ne mora biti prvi na izbornoj listi koje je bio deo na lokalnim izborima.

Iako je izbor gradonačelnika zadatak tek konstituisane Skupštine grada, partije koje učestvuju na izborima već u kampanji predstave svoje kandidate javnosti.