Da li narodni poslanik ili kandidat za narodnog poslanika može biti član organa za sprovođenje izbora?

Ne. Zakon o izboru narodnih poslanika ovo eksplicitno zabranjuje.