Da li mogu da podnesem izbornu listu za učešće na lokalnim izborima na opštini na kojoj nemam prebivalište?

Možete.

Prema novom Zakonu o lokalnim izborima birači koji obrazuju grupu građana radi podnošenja izborne liste za učešće na lokalnim izborima ne moraju imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Isto pravilo važi i za nosioca liste, što znači da ni on ne mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se sprovode izbori. Ipak, svi kandidati na izbornoj listi moraju imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave za čiju se skupštinu kandiduju.