CRTA počela posmatranje beogradske izborne kampanje na terenu

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” od danas počinje dugoročno posmatranje izbornog procesa u 17 beogradskih opština. 50 dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima, posmatraju i prikupljaju informacije o sprovođenju izborne kampanje, eventualnim nepravilnostima u kampanji i izveštavanju medija o kampanji.

Iz dugoročnog posmatranja trenutno je izuzeto posmatranje rada izborne administracije, jer do ovog trenutka domaćim posmatračima kojima je Gradska izborna komisija konstatovala ispunjenje uslova za posmatranje 17. januara, još uvek nije omogućeno prisustvo sednicama GIK-a.

Sve do proglašenja konačnih rezultata izbora u Beogradu, CRTINI dugoročni posmatrači biće raspoređeni u svim beogradskim opštinama, što će omogućiti jednak pristup informacijama o toku i trendovima izbornog procesa.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva i sve građane da prate izbornu kampanju i da joj dostavljaju informacije sa terena o toku kampanje, mogućim incidentima, pritiscima na birače, zloupotrebama javnih resursa u kampanji, kao i drugim eventualnim nepravilnostima u kampanji. Ove informacije građani mogu poslati na CRTA Twitter i Facebook naloge, putem e-maila [email protected], ili telefonom na: 069/232 1901.

Takođe, CRTA podseća na veoma važnu ulogu medija u izbornom procesu, kao i na obavezu medija da ravnopravno, blagovremeno, istinito i potpuno informišu građane o svim izbornim listama na beogradskim izborima. Ukoliko građani smatraju da postoje elektronski mediji koji krše neku od ovih obaveza, ili smatraju da su im prava na objektivno informisanje ugrožena, CRTA je ponudila aplikaciju rem.gradjaninastrazi.rs, koja omogućava građanima automatsko slanje žalbi nadležnoj instituciji za nadzor elektronskih medija, Regulatornom telu za elektronske medije.

O nalazima dugoročnog posmatranja, CRTA će izveštavati javnost kroz redovne konferencije za medije, a završni izveštaj o posmatranju biće objavljen nakon proglašenja konačnih izbornih rezultata, odnosno završetka izbornog procesa u Beogradu.